Odporúčte stránku na: facebook záložka twitter záložka stumbleupon záložka reddit záložka delicious záložka digg záložka
Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Navštívite túto stránku: Simulácie cien nielen pre zlato a získajte prehľad o rizikách investovania (a kde vám “hrozí” zisk)

Dôvody pre nákup fyzického zlata a striebra

Úvod

Tento článok vznikol v Semptembri 2015, kedy striebro vykázalo za posledných 5 rokov v EUR stratu 15.81% (podľa silverprice.org), a za posledný rok je v strate 10.30%. Dokonca v USD je táto strata ešte výraznejšia, jedná sa o 26.17% za obdobie 5 rokov, a 21.90% strata za obdobie posledného roka.

Skúste si spomenúť, čo konkrétne je dnes lacnejšie o nejakých 15, alebo dokonca 26 percent oproti situácii spred piatich rokov. Aj keď nám média dookola stále opakujú reportáže o tom, že v poslednom období máme na Slovensku a vo svete defláciu (napr. finweb.hnonline.sk a spravy.pravda.sk), v skutočnosti obyvatelia platia stále viac a viac za tie isté tovary a služby v rovnakom objeme a kvalite v porovnaní s minulosťou. Ak ste mali v roku 2005 čistý príjem 1 000 EUR na mesiac, a ak máte stále ten istý príjem aj dnes, určite viete, že pred desiatimi rokmi ste si z tých 1 000 EUR mohli dovoliť kúpiť viac tovarov, ako je tomu dnes. Aby toto tvrdenie nevychádzalo len z akéhosi vnútorneho pocitu, historické ceny energií zverejnené na statistics.sk ukazujú, že napríklad v porovnaní rokov 2005 a 2013 došlo k navýšeniu ceny elektriny pre domácnosti z 0,1123 na 0,1384 , čo je 23% nárast. Ak stúpnu ceny elektriny pre domácnosti, je vysoko pravdepodobné, že ceny vzrástli aj pre podnikateľov, t.j. aj ceny tovarov a aj v službách sa museli premietnúť do koncových cien, ktoré nakoniec zaplatia spotrebitelia. Ak by aj ceny elektriny pre podnikateľov teoreticky neklesli, dodávatelia elektriny by po vyššie spomenutom náraste samozrejme vykázali vyššie zisky, z ktorých časť by putovala späť do ekonomiky, t.j. aj tak by nakoniec zvýšenie cien len pre domácnosti naštartovalo infláciu (čím vyššie je množstvo peňazí v obehu, tým vyššie sú aj ceny produktov).

No pripusťme situáciu, ak by ceny ostali rovnaké. Štát postupne zvyšuje daňové zaťaženie, o čom je zmienka na finance.sk . Všetko teda poukazuje na fakt, že cielená propaganda šírená väčšinou médií je iba klam, ktorý má odpútať pozornosť od skutočných problémov, ktoré v spoločnosti existujú, alebo ktoré sa prehlbujú. Ak sa ľuďom zámerne podsúvajú informácie o udalosti A, B,C, drvivá väčšina si vôbec nevšimne udalosti X, Y, Z. A tí, ktorí si to uvedomia, sú označení za konšpirátorov a bláznov.

Dôvody pre nákup zlata a striebra

A práve pokles cien striebra je to, prečo by investor s akoukoľvek finančnou rezervou mal skupovať tento drahý kov. Kupovať lacno a predávať draho je základným predpokladom zisku. Oproti minulosti je striebro aj napriek inflácii lacnejšie.

Okrem generovania zisku striebro pôsobí ako poistka. Keďže nie je nutné, a samozrejme to nie je ani odporúčané, držať všetok majetok v jednej jedinej komodite, do striebra môžete investovať povedzme 10 až 20 percent svojich voľných finančných prostriedkov. Pre prípad núdze vám ostane dostatok hotovosti a striebro predáte až vtedy, keď nastane vhodná situácia, teda vtedy, keď to prinesie zisk. Ak by nebolo inej cesty, ako sa dostať von z prípadných problémov, striebro viete predať a následne disponovať s hotovosťou.

Jedným z „neviditeľných“ dôvodov pre investovanie nielen do striebra, ale aj do zlata, sú aj články v najčítanejších médiách, ako napr. tv.hnonline.sk a finweb.hnonline.sk, prípadne články venujúce sa volfrámu v zlatých odliatkoch, a iné, ktoré majú za cieľ odradiť možných investorov od nákupu fyzického zlata a striebra. Ak totiž mienkotvorné médiá publikujú takéto články, je potrebné pýtať sa Cui bono?, teda Kto má z toho prospech?

Vezmime si situáciu, kedy odradíme možných kupcov drahých kovov od obchodu, t.j. znížime dopyt. V takomto prípade cena komodity klesne, a to je jediný optimálny moment pre nákup. T.j. čím menej ľudia o zlate a striebre vedia, a čím viac im budeme vtĺkať do hláv pravdy o tom, ako dobre sa darí akciám, fondom, dlhopisom, tým nižšie budú ceny, a tým výhodnejšie podmienky nastanú pre tých, ktorí majú skutočný záujem skupovať reálne existujúci kov. Až keď budú všetci „v akciách“, a až vtedy, keď bublina praskne, až vtedy nastane hromadný výpredaj a panika, a investori začnú hľadať istotu v drahých kovoch. História sa dookola opakuje a krachy, poklesy, korekcie sú bežnou súčasťou trhov. Keď boli napríklad akcie spoločnosti Nokia obchodované pod hranicou 2 USD za kus, medzi rečou so známymi som neraz spomenul vhodnosť nákupu práve týchto akcií a to aj napriek katastrofickým správam o budúcnosti tejto spoločnosti prezentovanými v médiách. Niekoľko mesiacov od tohto momentu bola akcia spoločnosti Nokia obchodovaná za niečo cez 8 USD (pozrite si finance.yahoo.com). To bol zas dobrý čas na výber ziskov. Pamätajte na to, že v médiách sú zvyčajne prezentované udalosti a fakty tak, aby myšlienky nasmerovali vopred pripraveným smerom, a aby divák informáciu prijal ako nespochybniteľnú pravdu.

A aj preto je v neposlednom rade nutné spomenúť obchod s „papierovými“ drahými kovmi. Papierové zlato napomáha aj striebru, keďže v Septembri 2015 prekonal pomer papierového a dostupného zlata v Comex-e hranicu 200 k 1 (zdroj v angličtine: investmentresearchdynamics.com). Jednoducho povedané na jednu existujúcu uncu zlata je viac ako 200 takých, ktoré neexistujú. Ak by sa všetci investori rozhodli žiadať o dodanie ich „papierového“ zlata, iba každá 200-tá unca by mohla byť reálne dodaná. Ak tento nepomer ešte stúpne, a ak dôjde k situácii, kedy viacero investorov požiada o dodávky fyzických kovov, nielenže stúpne cena zlata, nutne bude musieť stúpnuť aj cena striebra. Pretože jednoducho platí princíp, kedy dopyt po neexistujúcom bude nahradený dopytom po ešte existujúcom kove. Jediný spôsob, ako tomuto zamedziť je doplnenie zásob fyzického zlata na Comex-e. Toto nie je prognóza, ale suché konštatovanie o pravdivosti základného princípu fungovania trhu - o dopyte a ponuke.

Skrytý potenciál striebra

Striebro, ak by aj nezískalo na pomere jeho kúpyschopnosti oproti povedzme tovarom bežnej spotreby, ako je napríklad maslo, mlieko, cena elektriny za jeden kW, je napriek tomu ideálnou formou zábezpeky splatenia budúcich dlhov, keďže v rámci inflácie musí cena striebra a zlata rásť. Nepočítajme s krátkodobými odchýlkami, no pozrime sa na situáciu v rámci bežnej inflácie. Ak na trhu existuje inflácia povedzme 2% p.a., tovar, ktorý dnes stojí 1 000 EUR, bude o rok stáť 1 020 EUR, o dva roky 1 040,40 EUR, a o päť rokov bude nutné zaplatiť za ten istý produkt 1 104,08 EUR, čo je 10,40%-ný nárast ceny. Keďže striebro je komodita, ktorá sa využíva v mnohých odvetviach, je logické predpokladať, že pri nezmenenom dopyte aj cena striebra musí rásť v súlade s infláciou. Predajom striebra vo vzdialenejšej budúcnosti teda dokážeme splatiť istinu dlhov, ktoré môžeme čerpať už v dnešnej dobe.

Príklad: Dnes si investor vezme hypotéku s podporou pre mladých a s úrokom 3%. Pri splnení podmienok poskytnutia zvýhodnenia nastane situácia, kedy bude dlžník splácať iba istinu dlhu až po dobu 5 rokov. Keďže je podpora pre mladých poskytovaná do sumy až 50 000 EUR, môže si investor vziať takúto hypotéku, ďalších 50 000 EUR, ktoré má v hotovosti investuje buď do zlata, alebo striebra, a o 5 rokov kovy (alebo časť tejto investície) predá s tým, že z utŕženej sumy vyplatí svoj dlh. Pri predpokladanom náraste ceny o vyššie spomenutých 10,40% za obdobie piatich rokov bude stačiť 45 289 EUR na dosiahnutie nárastu tejto investície na sumu 50 000 EUR. Ak výška mesačnej splátky dosahuje sumu 150 EUR (pre zjednodušenie počtov), ročne to vyjde na 1 800 EUR a teda za obdobie 5 rokov splatí dlžník sumu 9 000 EUR, čím sa pri nulovom úroku zníži istina na 41 000 EUR.

Výsledkom je teda to, že na splatenie zvyšku istiny stačí investorovi 37 137 EUR, pretože takáto suma pri predpokladanom náraste o 10,40% za obdobie 5 rokov dosiahne spomínaných 41 000 EUR. Zvyšok zo súčasne disponibilných 50 000 EUR, t.j. 12 863 EUR ostane na zhodnocovanie do budúcnosti. Práve to je v súčasnej dobe dôvod, prečo sa hypotéka do sumy 50 000 EUR oplatí viac, ako nákup v hotovosti.

Samozrejme sme pri prepočte neuvažovali o vyššej nákupnej cene v porovnaní so spotovou, s nižšou cenou pri následnom predaji (nižšou alebo rovnou ako je spotová cena), no ako zjednodušený odhad takýto príklad postačuje. Môže totiž dôjsť k situácii, že zlato a striebro budú o 5 rokov zhodnotené viac ako 10,40 percentami. A rovnako platí, že nemusí dôjsť k takémuto zhodnoteniu, resp. môže nastať situácia, kedy budeme hovoriť o znehodnotení. Znehodnotenie investície do zlata a striebra je ale čisto teoretický pojem, keďže zlato a striebro sa v čase nemenia. Mení sa len mena, kurzy mien a ceny na burzách. Jeden kilogram 24 karátového zlata bol rovnaký pred 5000 rokmi, včera, dnes, a bude rovnaký aj o ďalších 5000 rokov. Meny boli, zanikli, vznikli nové, transformovali sa, došlo k ich znehodnoteniu, podliehali inflácii a deflácii, podliehali špekuláciám, a v konečnom dôsledku sa vždy jedná len o dohodu, kedy sa určité množstvo legálneho platidla mení za vybrané tovary a služby.

Záver

Je jasné, že aj pri investovaní do zlata a striebra robíme určitý typ špekulácie, pretože od obchodu očakávame zisk, prinajhoršom aspoň udržanie ceny. Momentálna situácia je ale taká, kedy niekoľko rokov po sebe ceny zlata v USD klesajú, pričom množstvo legálneho platidla v obehu sa enormne zvýšilo, rovnako sa zvýšila zadĺženosť krajín a domácností, akciová bublina rastie, indexy ako DOW a S&P500 voči zlatu rastú do extrémov (oprava, vo Februári 2016 už došlo ku korekciám - článok pôvodne vyšiel v roku 2015 - uvážte ale sami, či sú tieto korekcie finálne), … v systéme nastala nerovnováha a tá bude trhmi časom vyrovnaná.

Pomer zlata k S&P500 môžete nájsť na macrotrends.net a pomer striebra k NASDAQ sa nachádza na goldsilverworlds.com . Z oboch grafov vyplýva len to, o čom je celý tento článok. Nenechajte sa obalamutiť propagandou v médiách, tá totiž šírila aj zaručené informácie o existencii zbraní hromadného ničenia v Iraku, a iné informácie, ktoré sú spomenuté na washingtonsblog.com (zdroj je v angličtine).

Ak cena striebra a zlata klesne, kupujte fyzický kov aj naďalej. Predávať sa budú len papierové kontrakty, ktoré sú vysoko špekulatívne.

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup