Odporúčte stránku na: facebook záložka twitter záložka stumbleupon záložka reddit záložka delicious záložka digg záložka
Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Navštívite túto stránku: Simulácie cien nielen pre zlato a získajte prehľad o rizikách investovania (a kde vám “hrozí” zisk)

Trocha pravdepodobnosti pre zlato, striebro, bitcoin a dogecoin

Aj keď sú tieto stránky venované investovaniu predovšetkým do zlata a striebra, je dobré pozrieť sa aj na iné možnosti (napríklad vtedy, keď ste už nazbierali cez 20kg zlata a cez 1 tonu striebra). O zlate sa hovorí, že „Zlato je istota“. O striebre veľa ľudí vraví, že v prípade býčieho trhu bude „zlato na steroidoch“. Do akej miery je to pravda – alebo povedané lepšie, do akej miery je to pravdepodobné? A môže byť „na steroidoch“ aj niečo iné ako striebro? A prečo si vsadiť (alebo nevsadiť) aj na kryptomeny?

Prečo porovnávame zlato, striebro spolu s bitcoinom a dogecoinom?

Aby sme to vysvetlili, potrebujeme porozumieť výrazu „Zlato je istota“. Ako na to a čo môžeme považovať za neistotu? Použijeme simuláciu Monte Carlo, ktorá sa používa tam, kde sa jedná o zložitý systém, ktorý nejde popísať jednoducho niečím ako „upravenou sínusovkou“. Porovnajme práve spomenuté drahé kovy s dvoma kryptomenami – jedna je etalónom, s ktorým sa porovnáva každá iná, a tá druhá je spomínaná ako pôvodom vtip, na ktorom ale bolo možné veľmi dobre zarobiť (a ja som presvedčený, že pri istej dávke náhodilosti to zas dobre zarobí). Porovnávame tieto aktíva preto, lebo sa javia ako odlišné, no žiadne z nich nie je lineárne.

Už v škole totiž žiakov učia lineárnosti a pravidelnosti, čo následne mnoho dospelých ľudí v živote aj očakáva (je dobré mať pravidelný srdcový rytmus, no vo finančnej oblasti je dobré mať zopár extrémnych príjmov). Na všetko, čo sa v školách žiaci učia, existuje riešenie, ale v reálnom živote máte často vhodných riešení hneď niekoľko, a na tých pár dobrých riešení pripadá minimálne rovnaké množstvo nesprávnych riešení. Na konci sa ale aj z nesprávnej voľby môže vykľuť to najlepšie, čo ste kedy urobili (napríklad ak si počkáte, nepredáte a ak máte zároveň šťastie). Preto sa namiesto jednej odpovede a jednej otázky zamerajme na „Otázok je strašne veľa“ a „Riešení môže byť mnoho“. Práve spomenutá simulácia Monte Carlo poskytuje možnosť modelovania ceny len na základe predošlých zmien ceny zvoleného aktíva (mohli by sme simulovať aj pôrodnosť králikov s predpokladom občasnej vysokej úmrtnosti kvôli vysoko nákazlivému vírusu). Nezaujímajme sa teda o otázky typu:

  • Vyhlási USA bankrot?
  • Vyhlási Čína, že má v skutočnosti viac ako 20000 ton zlata?
  • Predajú dôležití hráči na trhu s obligáciami USA všetky svoje pozície a vymenia ich za zlato?

Pre modelovanie možných priebehov a cien v budúcnosti musíme priznať, že nevieme všetko (vlastne nevieme takmer nič) a práve preto je nutné osekať model na minimum (v skutočnosti toto "minimum" pokrýva toľko premenných, že by sme ich nevedeli vtesnať do zmysluplného matematického vzťahu).

Prečo sú vyššie spomenuté otázky nezaujímavé?

Jednoducho preto, lebo by znamenali (pravdepodobne extrémny) nárast ceny zlata oproti americkému doláru. Nás v tomto prípade nezaujíma maximálna možná cena, ale miera rizika, ktoré podstupujeme. Poznanie rizika je to, čo nám dá približnú predstavu o možnej strate. Zároveň sa cez simulácie pozrieme na možný strop ziskov. Každá nami modelovaná simulácia je jedinečná a nemala by sa opakovať, ak nedisponujeme nekonečným množstvom času.

Ak poznáte možné straty a pravdepodobnosti ostať v strate a byť v zisku, viete sa rozhodnúť, či do obchodu ísť. Ilustrujme si to na nasledovnom príklade: Išli by ste do stávky, kedy by ste mali hádať číslo od 1 do 501 s tým, že ak by nastal ktorýkoľvek z 500 prípadov, vyhrali by ste 25 eur, ale ak by nastal päťsto prvý prípad, prišli by ste o 20000 eur?

Odpoveď je „Nie, takejto stávke by ste sa mali vyhnúť!“. Prečo? Pozrite si tabuľku nižšie.

Pravdepodobnosti zisku a straty a výsledok rozhodnutia

V prvom stĺpci sú prípady, v druhom sú ich pravdepodobnosti (p1 a p2, pre tých menej znalých – pravdepodobnosti sa merajú v intervale od 0 do 1, kde 0 znamená nemožnosť javu a 1 znamená istotu). V treťom je spomenutá výhra a prehra. V poslednom stĺpci je súčet: (p1 * zisk plus p2 * strata). Ak je výsledok záporné číslo, stávka je pre vás nevýhodná. Mimochodom, ak sa takto zamyslite nad prekračovaním maximálnej povolenej rýchlosti vodičmi na cestách, príde vám prinajmenšom divné, prečo tak veľa vodičov nedokáže dodržiavať tak jednoduchý predpis – Nemajú totiž v drvivej väčšine prípadov čo získať, môžu iba stratiť. O iracionalite ľudí ale niekedy inokedy.

S pravdepodobnosťami je to pri reálnych situáciach, ktoré sa týkajú ceny aktív, trochu problematické, no práve na to poslúži metóda Monte Carlo.

Zlato je istota

Dnes, v dobe internetu, má názor každý a každý ho chce prezentovať (aj tento článok je názor, aj keď podopretý trochou matematiky, čo väčšinou v debatách chýba). Lenže k názorom je potrebné pristupovať so skepsou. Skúsme si to vysvetliť takto: Mám názor, že zlato pôjde hore a naozaj sa v priebehu nasledujúceho mesiaca pohne smerom hore oproti euru. Tento názor som získal jednoducho tak, že som si zatipoval a zhodou okolností som mal pravdu. Pravdepodobnosť úspechu bola 0.5 (pre jednoduchosť neuvažujme s identickou cenou oproti dnešnej na konci pokusu), pravdepodobnosť neúspechu bola rovnako 0.5 (teda 50 percent).

Teraz sa zamyslime – Urobím 10 predpovedí, a vo všetkých použijem princíp náhodného tipu (proste si hodím mincou). Buď 0, alebo 1. Náhodou budem mať pravdu a predpokladajme, že som učinil iba 10 takýchto predpovedí a v každom prípade nová predpoveď nasledovala po predošlej. Aká je pravdepodobnosť, že k takémuto niečomu dôjde? Jedna ku 1024 (lebo 1/(2^10), čo vyjadríme slovensky ako 0.5 na desiatu).

Povedané ináč – Ak vezmete 10240 rôznych ľudí, štatisticky 10 z nich učiní 10 za sebou nadväzujúcich predpovedí metódou „náhodný tip“, ktoré sa vyplnia. Nebude sa jednať o jasnovidcov. No stavím sa, že nájdete mnohých, ktorí by takýchto 10 šťastlivcov za jasnovidcov považovali.

Pozrime sa na výsledok simulácií metódy Monte Carlo pre ceny zlata na 365 dní. Vo výsledku sa nachádza 2000 rôznych simulácií. Ceny sú uvedené v €, graf bol vygenerovaný zo zmien cien od decembra 1978 do začiatku októbra 2018.

Trajektórie Monte Carlo pre Zlato

Ako vidíte, ceny zlata sa pri simuláciách pohybovali od €460 do €2332. Neuvažujme ani o nákladoch na ťažbu, pretože tie hovoria v prospech argumentu, že cena za 1 trójsku uncu zlata sa nemôže prepadnúť pod cca 1100 – 1150 USD, a ak áno, takmer nikto nebude pri daných cenách zlato ťažiť (čo z toho následne vyplýva, to nechajme na inú debatu). Aké je ale rozdelenie pravdepodobností pre rôzne ceny? Práve tu sa dostávame k podstate myšlienky „Zlato je istota“:

Pravdepodobnosti Monte Carlo pre Zlato

Termín „istota“ vyplýva z toho, že napr. v cenovom rozmedzí od €1115 do €1209 za trójsku uncu sa zlato pohybovalo aspoň raz v 16.51% prípadov. Nad hranicou €1302 za uncu sa cena ocitla aspoň raz v 10.41% prípadov. Až 73.65% prípadov pripadalo na hranicu €928 až €1302 za uncu. A práve toto rozmedzie je spomenutou „istotou“.

Minimálna cena, na ktorú zlato pri simuláciách kleslo, bola €460 a v rozmedzí €460 až €554 sa pohybovalo aspoň raz v 0.04% prípadov.

Ako je to so striebrom?

Bez siahodlhých rečí sa pozrime na možné trajektórie cien striebra. Opäť 2000 simulácií, opäť 365 dní dopredu a tentoraz USD. Za zmienku stojí, že prípad sme si zjednodušili tým, že za 365 dní považujeme 1 kalendárny rok, čo je samozrejme pravda, ale počas roka sa neobchoduje 365 dní. T.j. dostali sme 365 „nových“ dní, ale tie dokopy tvoria viac ako 1 rok.

Trajektórie Monte Carlo pre Striebro

Pravdepodobnosti Monte Carlo pre Striebro

Ako vidíte, minulá volatilita ceny striebra spôsobila to, že pre striebro existuje väčšie rozpätie našich 2000 scenárov. No najviac pravdepodobné sú tie, kedy sa cena bude pohybovať v úzkom rozmedzí oproti dnešným cenám.

Čo je oproti cenám zlata zaujímavé, je maximálna cena, ktorá sa pri simuláciách vyskytla. Pri zlate sa jednalo o 2.23 násobok poslednej uzatváracej ceny, no striebro v maxime dosiahlo 3.01 násobok poslednej uzatváracej ceny. To potvrdzuje „volatilitu“, ktorá je vyššia pri striebre, no nejedná sa o enormný rozdiel.

Samozrejme, že maximá a trajektórie nie sú maximom, ktoré môžu nastať. Je možné, že sa ceny pohnú nad vyššie simulované maximá. Každá cena má totiž svoju pravdepodobnosť.

A čo bitcoin?

Bitcoin je, ako vidieť nižšie, oveľa viac volatilný oproti zlatu a striebru. Opäť si pripomeňme, že Monte Carlo neslúži na predikciu, ale na pochopenie rizika. Ak je miera rizika straty minimálna, ešte to neznamená, že môžeme spadnúť len na najnižšiu možnú cenovú hladinu, ktorú sme simulovali. Predstavte si, že zajtra by bolo pod sopkou Etna nájdené dolovateľné ložisko zlata s rezervoárom 600000 ton. Je jednoduché tipovať, kam by sa cena zlata pohla, ale nevedeli by sme, kde by sa zastavila. S takýmto scenárom naša metóda nepočíta, keďže sa jedná o niečo, čo zatiaľ pri zmenách cien nemalo obdoby.

Pri simuláciách sa sústreďujeme na aspoň jedno maximum a aspoň jedno minimum, nejde nám o cenu o 365 dní. Prečo? Pretože výsledkom simulácií môže byť aj stanovenie si ceny, pri ktorej chceme predávať. Ak nakúpite zlato za 1200 USD s cieľom predaja v rámci jedného roka za 1310 USD, a ak cena stúpne na 1310 USD za trójsku uncu, a ak predpokladáte vývoj cenových trajektórií podľa simulácií, potom vás nebude zaujímať ďalší vývoj (z 1310 môžeme klesnúť napr. na 1100), ale nastal jeden zo simulovaných prípadov a realizujete zisk.

Pri Bitcoine je, pochopiteľne, trajektória oproti zlatu a striebru „divá“. Tu už nejde o predaj s cieľom 10 percentného zisku, ten sa totiž môže pohybovať aj na hladine 1000 alebo 2000 percent. Všimnite si možnú stratu. Riziko je vysoké (platí to rovnako pre riziko zisku aj pre riziko straty). A simuláciu Monte Carlo robíme preto, aby sme si určili, či na základe zmien cien z minulosti môžeme očakávať 1000 percentné zisky. Logicky, straty môžu dosiahnuť maximálne 100 percent, ak neobchodujete na páku (pri kryptomenách sa tomu radšej vyhnite).

Trajektórie Monte Carlo pre Bitcoin

Graf vyššie uvádza ceny v eurách. Najnižšie počas simulácií klesla cena na 159 eur a šanca na výskyt ceny niekde medzi 159 a 27194 eur počas nasledujúcich 365 dní je až 95.27%.

Pravdepodobnosti Monte Carlo pre Bitcoin

Dogecoin a Monte Carlo simulácie

Pri Dogecoine sme dospeli z zaujímavým maximám, aj keď tie je nutné brať s poznámkou, že maximá majú nízku pravdepodobnosť výskytov rovnako ako aj minimá.

Trajektórie Monte Carlo pre Dogecoin

Pravdepodobnosti Monte Carlo pre Dogecoin

Čo sú teda kryptomeny?

Z doterajšieho vývoja cien sa jedná o aktíva, ktoré majú tak vysokú volatilitu, že ich kľudne môžeme nazvať „toxickými“ a to bez akéhokoľvek zlého úmyslu. Prečo? Jednoducho preto, lebo ak do nich vrazíte celý svoj majetok, a ak cena za krátke obdobie spadne o 70 percent, môžete prísť o veľa. Ak nepotrebujete predávať, a ak si počkáte, a ak cena pôjde smerom hore, môže takéto toxické aktívum generovať zisky "bez stropu".

Dôležitý poznatok pre simulácie

Ako je viackrát uvedené vyššie, metóda Monte Carlo vychádza z predošlých zmien cien. Preto je nutné mať neustále na mysli, že môže dôjsť k neočakávanému javu, ktoré postaví všetko hore nohami. Zároveň sa ale jedná o metódu, ktorá zakaždým generuje novú trajektóriu cien a všetko podlieha pravdepodobnostiam. Vždy mi príde smiešne, ako sa samozvaní analytici oháňajú odhadmi, šípkami smerom nahor alebo nadol, pričom vedia toľko, ako všetci ostatní – teda dohromady nič. Ak si niekto jednoznačne myslí, že napríklad zlato bude o rok lacnejšie ako je dnes, nech na túto stávku vsadí celý svoj majetok (stačí aj 70%). Ak tak neurobil, potom má o svojich presvedčeniach pochybnosti. A platí to aj naopak, teda pri rečiach o raste cien.

Zlato, striebro a kryptomeny sú put opcie na pokles EUR a USD bez exspirácie

Na rozdiel od bežných opcií, tieto aktíva nemajú dátum, kedy ich platnosť končí!

Zlato a striebro, a to aj napriek nie príliš vysokým výkyvom počas vyššie spomenutých simulácií, sa zdajú byť bezpečnou voľbou pre zachovanie hodnoty alebo jej mierne zvýšenie (prípadne pre mierny risk), ak chceme viac riskovať s iným typom aktíva - v jednom máme odolnosť, v rizikovom aktíve zas nesmierne riziko. Zároveň majme na mysli, že vždy môže dôjsť ku skokovej zmene ceny v prípade niečoho neočakávaného. Metóda Monte Carlo vychádza z predošlých zmien cien a ako je už spomenuté v samostatnom odstavci, nemali by sme ju brať ako niečo neomylné – totiž trajektórie cien sú zakaždým simulované ináč a rozdelenie pravdepodobnosti je Gaussovou krivkou (teda jedná sa o normálne rozdelenie pravdepodobností). Ak má nejaká cena minimálnu pravdepodobnosť, alebo ak počas simulovania nedošlo na prípad, kedy by sa cena rovnala tej, na ktorej sa bude obchodovať o rok, ešte to neznamená, že by sa metóda zmýlila. Naopak, metóda je maximálne presná (s ohľadom na predošlé zmeny cien), no nepodliehajme presvedčeniu, že ak má nejaká cena nízku pravdepodobnosť, tak že nenastane.

Ak držíte fyzické zlato, striebro (v trezore v Singapure) a nejakú kryptomenu (u seba na zašifrovanom disku), vlastníte aktívum, u ktorého môžete získať o 6 mesiacov, 2 roky, či o 15 rokov. Pri kryptomenách sa vystavujete tak enormným ziskom, že aj pár tisíc euro vám môže zabezpečiť dôchodok po tridsiatke, no zároveň sa vystavujete možným prepadom cien o 50, 60, či 90 percent.

Preto – Ak máte dosť zlata a striebra, nemá zmysel sa vyhýbať kryptomenám. A ak máte nejaké kryptomeny, dajte pozor na to, aby ste mali dostatočný kapitál aj v drahých kovoch.

Tento článok sa snaží ozrejmiť riziká. Je v poriadku mať 90 percent svojich aktív v niečom bezpečnom a zvyšok v niečom, čo je veľmi nestále. Zároveň si všimnite rozpätie v kryptomenách – je tak veľké, že ak nakúpite dnes a ak o mesiac by ste v prípade predaja predávali s 80 percentnou stratou, nejednalo by sa o extrémny prípad. Rovnako sa pozerajte aj na zisk. Toxické aktíva (bez negativity spojenej s termínom „toxické“) môžu kolísať a nech vás nerozhádže, ak je tomu tak. V prípade, že vás niečo ľahko „rozhádže“, skúste kryptomeny nakúpiť len za 100 eur. Po pol roku si na prepady a rasty zvyknete, a môžete sa rozhodnúť riskovať viac – alebo sa rozhodnete, že to bola dobrá „škola“ a viac do toho nedáte ani cent.

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup