Odporúčte stránku na: facebook záložka twitter záložka stumbleupon záložka reddit záložka delicious záložka digg záložka
Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Navštívite túto stránku: Simulácie cien nielen pre zlato a získajte prehľad o rizikách investovania (a kde vám “hrozí” zisk)

Prognóza na rok 2016, 2017 a 2018 - Alebo esej na prognózy

Upozornenie: Tento článok je písaný v inom štýle ako obvykle. Ak vám tento štýl nie je po chuti, preskočte na jeho koniec - na odstavec nazvaný "Na záver".

Aktualizácia 11 mája 2018: Pridané video, ktoré je nižšie.

Predsalen, trochu prognózy na začiatok (ale nie na zlato)

Kedysi a kdesi v krajine zázrakov, tak ďaleko od reality a napriek tomu v krajine fungujúcej presne podľa pravidiel nami poznaného sveta žil prognostik a analytik v jednej osobe, v jednom tele. Bolo to dávno a nik dnes žijúci si na tie časy presne nepamätá. Dnešný svet sa realite dávno minulej zďaleka nepodobá, a pamätať sa na tú dobu ideálov sa dokonca nedá, pretože ľudia sú smrteľní a históriu sa učia len z učebníc, ktoré píšu víťazi. Vie sa len, že táto doba bola. Konieckoncov nie je podstatné vedieť presné miesto a čas, nikdy sa to totiž nebude a nemôže opakovať, bolo to jedinečné a úchvatné divadlo. Ako supernova, ktorá sa objaví raz za stovky rokov a ktorá zničí všetok život tam, kam energia z nej vyžiarená dopadne, ale zároveň kde stvorí podmienky pre život nový, možno na novej báze, s možnosťami otvorenými evolúcii.

Prognostik bol vzácny tvor, bola to existencia jednoduchosti a zložitosti zároveň. Našli by ste ho tam, kde podľa historických záznamov nikdy nebol, a márne by ste ho hľadali medzi prostým ľudom. Prognózy a analýzy totiž obvykle putujú spolu myšlienkami tých, ktorí sa pýšia znalosťou, skúsenosťou, nadhľadom, čo sú vlastnosti nepríznačné pre jednoduchého človeka. Všetko sú to schopnosti, ktoré nezískate len tak kadejakým tliachaním, a na ktoré sa musíte, samozrejme okrem narodenia sa počas vhodnej konštelácie hviezd, dlhodobo pripravovať u tých, ktorí sú na výchovu novej generácie analytikov tí vyvolení, vhodní, a jedineční. Prognostikom sa nestanete mihnutím oka. Naopak, celému procesu, ktorého výsledok pre samotného účastníka tejto cesty nie je vopred známy, predchádza strastiplná cesta plná odriekania a útrap v Tibetských kláštoroch, kde z múrov sála energia mladých učencov, ktorí boli dôkladne vybraní na večné spočinutie pod týmito monumentami svojimi milujúcimi majstrami. Preto má prognostik navrch oproti šašovi, ktorý vývoj budúcich javov len háda a často sa pri tom mýli. Svoju slobodu slova využíva vďaka desaťročiam štúdií múdro a z výrazu jeho tváre badať okrem mrazivého pokoja prameniaceho z jeho neomylnosti aj tvrdosť, ktorú získal ako skala ošľahaná vetrom plnením svojho poslania medzi jednoduchým ľudom, ľudom odkázaným na jeho neochvejnú schopnosť presviedčať v prozreteľnosť, ktorá obdarila práve jeho - a predsa ideami tak vzdialenými v nekonečných hlbinách vesmíru.

Absolútna múdrosť robí z prognostika etalón jedinečnosti. Nie je ich na svete veľa, a práve preto sú tak vzácni. Obyčajný človek si na to netrúfne, jeho limitom nie je len múdrosť, ale aj inteligencia, rozvaha a schopnosť odhadnúť veci budúce presne. Absolútne presne. Skúsenosť a ani použitie jednoduchej matematiky neprekoná tisíce prečítaných a pochopených diel od velikánov filozofie, najlepšie úmysly nesiahajú ani po členky neomylnosti. Našťastie v krajine prognostika existovali média, ktoré mu dali priestor na tlmočenie svojich názorov a právd. Ľud mal zdroj informácií, mal pupočnú šnúru s realitou.

Ktosi by mohol azda pátrať po rodokmeňoch prognostika, no snaha by to bola márna. Sú ako zablúdená hviezda putujúca vesmírom a križujúca galaxie. Nie je jednoduché si to predstaviť, a ešte ťažšie je pripustiť existenciu tohto javu, no akonáhle sa vám zjaví, takejto hviezde podľahnete celým svojím životom. Nedá sa ináč. Pozeráte sa na ňu skrz dennú oblohu, je vám jasné, že zmení všetko naokolo, a napriek tomu ste ňou uchvátený a je jednoznačne primárnou témou vašich myšlienok. Vo dne na ňu neviete prestať myslieť a v noci sa budíte zo sna, sna za noci, počas ktorej ani nie je tma vďaka tomu, koľko svetla táto zblúdilá hviezda emituje do svojho okolia.

Prognostik tak ovládne mysle všetkých bez ohľadu na vierovyznanie, pohlavie, vzdelanie, vek. Z viery v boha sa stane viera v pravdivosť a existenciu prognózy. Ak by šlo o dočasné poblúznenie, časom by z toho ľudia vytriezveli ako z letnej lásky, no odporovať bezmedznej šľachetnosti nie je dlhodobo možné. Našťastie v krajine bezmedznej otupelosti sa neocitol prognostik v jednom tele, bola ich zoslaná celá hŕstka. Hŕstka vyvolených zoslaná tým, kto dbá na šťastie svojich ovečiek. Pastier nenesie zodpovednosť len za budúcnosť, ale zároveň preberá na seba údel celej generácie, ktorú svojou neutíchajúcou láskou zahŕňa.

Celý život totiž blúdite neistotou bez vedomosti o základných princípoch, až kým sa nezjaví spolok skutočných prorokov v podobe ľudskej a najčistejšej, v podobe prognostikov. Títo vám objasnia pohľad na celý zložitý svet okolo vás a nasmerujú vás správnym smerom. Nie je dôležité, ktorý smer je ten správny, potrebujete len vedieť, kam sa odobrať, aby ste dosiahli to, o čo v živote skutočne ide - vieru v zajtrajšok. Z toho dôvodu, a možno práve pre tento dôvod existujú zákonitosti, ktoré vysvetlia podstatu akéhokoľvek javu. Jav matematický, chemický, či fyzikálny, alebo sociologický je popísateľný zákonmi, ktoré prognostik, a teda štatistik a zároveň analytik, pozná a zdokonaľuje. Vo svete tak vzdialenému súčasnej realite boli poddaní ochotní vyslyšať svojho prognostika, konzumovali jeho analýzy a bojovali za to, aby mohli slobodne uvažovať a nadväzovať na učenie svojho majstra. Postupne sa prehrýzli k poznaniu všeobjímajúceho zákona celého vesmíru, ktorý pojednáva o normálnom rozdelení, pretože všetko a vždy podlieha práve tomuto princípu. Ak by nebolo tohto princípu, nič by neexistovalo, nič by nedávalo zmysel. Ideály, ktoré prinášal, stáli za to. Poddaní bojovali za budúcnosť, predpokladali a niektorí sa sami snažili rozšíriť obzor svojho poznania a chceli pochopiť prvopodstatu prognózy. Nik nebol natoľko zdatný, aby touto skúškou prešiel a preto spoločenstvo prognostikov svoje rady rozširovalo iba vtedy, keď rada starších rozhodla o novom členovi. Člen musel podliehať prísnej disciplíne a prehrešky boli riešené exkomunikáciou. Vyhnanstvo nechcel riskovať nikto, rovnalo sa to smrti. Spoločenskej smrti, ktorá sa podobá kóme vo fyzickom ponímaní. Akýsi člen vyvolenej spoločnosti raz takto do vyhnanstva odprevadil akéhosi trúfalého žiaka, ktorý sa ako mladý medveď snažil postaviť na zadné, keď sa v okolí zjavil starší a silnejší samec slovami “Dnes večer si vylúčený zo spoločenského života!” Akosi ten trúfalec vycítil, že ten mocný medveď jedného dňa zostarne, jeho myseľ pohltí starecká demencia a upadne do zabudnutia. Nenastala ešte jeho chvíľa a bolo to dočasným potvrdením statusu starého a nemenného. Trúfalec upadol do zabudnutia a nik o ňom viac nepočul, nezapadal do normálneho rozdelenia. Nikdy sa nestal, nikdy nezomrel, nikdy nič nevykonal.

Pre prognostika je principiálne nesmierne dôležité vedieť všetko známe a neznáme práve o Gaussovej krivke, ktorá je predsalen aplikovateľná na akýkoľvek aspekt života jedinca a spoločnosti. Život, smrť, priemerná výška, váha a chorobnosť. Ak by nebolo tejto krivky, nič by nedávalo zmysel, všetko by bola čubačia obhajoba. Neplatí predsa, že 20 percent práce odvádza 80 percent pracovníkov? Neplatí nakoniec to, že 20 percent príjmov obyvateľstva zarobí 80 percent pracovne aktívnych ľudí? V krajine, kde prognostik žil, tomu tak naozaj bolo. Ideálny paralelný vesmír možno ešte jestvuje.

Prognostik vidí do budúcnosti tak ďaleko, ako my ostatní vidíme krátko do minulosti. My, jednoduchí ľudia, si vysvetľujeme javy minulé logicky, a logiku využíva prognostik pre stanovenie budúcnosti. Logiku využíval aj Sokrates, aj Napoleon, Hitler, Stalin, Obama, dokonca ju používajú všetci. Aspoň sa snažia. Nie existencia a náhoda formuje budúcnosť, je to ale predikcia, ktorá je smerodajná presne tak ako smerodajná odchýlka. To, čo je nepravdepodobné, nenastane. Nie je pravdepodobné, že v lotérii vyhráte Jackpot, nie je pravdepodobné, že na vás spadne meteorit, nie je pravdepodobné, že pred dosiahnutím 40. roku života zomriete na rakovinu. Je ale pravdepodobné, že sa rozvediete, veď približne každé druhé manželstvo sa končí rozvodom. Napriek tomu sa to práve vám vyhne. Veriť znamená byť optimista. Optimista aj napriek štatistikám, ktoré neomylne vládnu svetu.

Vďaka prognostikovi teda vieme, čo sa stane, a aj to, čo sa nestane. Zlato klesne pod 1000 USD za trójsku uncu, a taktiež stúpne do výšin. Stane sa aj omnoho viac, a nestane sa toho ešte viac. Deti tomu uveria, uveria aj dospelí, a budeme mať istotu zajtrajška. Viera v jasne stanovené dianie je dôležitejšia ako absolútne nepredstaviteľná konšpirácia, ktorá jestvuje len v hlavách neveriacich. Neveriaceho je potrebné zoťať a zamedziť mu takto šírenie svojich klamstiev, lží, ktoré odporujú prognostikovi. Možno ho, alebo ju, nemusíme ani zoťať, možno ich stačí len vyňať zo štatistík, nakoniec aj tak odporujú priemeru a mediánu. Sú chybou v systéme, v spoločnosti.

Jednoduchosť predpovedí a prognóz nepochopia len obmedzení jedinci, ktorí neplávu s prúdom a sú na smiech. Nepodarí sa im zbohatnúť na obchodovaní o opciami, nemá pre nich zmysel obchodovať s komoditami. Nie sú tak zvrhlí, aby sa nechali ovládať sociopatmi, a evidentne nevolia podľa predvolebných prieskumov. Nezapadajú do priemeru, a našťastie sú len extrémom, ktorý neexistuje. Nespadá totiž do štatistík. Takýto prípad teda vymažeme, neuvažujeme s ním. Prognostik mal pravdu.

Vo svete štatistík bola krása prognostikovho myslenia odhalená prostému ľudu, ktorý vždy vedel, aké budú ceny komodít a na vzdialenú budúcnosť roku 2020, konkrétne pre mesiac december stanovil priemernú cenu zlata na sumu 868. Mal vždy pravdu, omyl preň neexistoval. Bol zakázaný. Bol neprípustný. Bol neprirodzený.

Medzitým mladý medveď dospel a prognostikova myseľ prepadla do stavu nemysliteľnej apatie spôsobenej rozvratom mozgových štruktúr. No spoločnosť už mala novú hviezdu, nového nádejného prognostika. Starec sa viac nezobudil, mladý vyvrheľ, ktorý sa štatisticky nikdy nestal bol stále mimo intervalov, s ktorými uvažuje štatistik, no tentokrát na druhej strane rieky. Vsadil na to, čo prognostik nepredpokladal, čo spoločnosť ignorovala a nepripúšťala si.

Na záver

Tento článok je ladený iným štýlom, ako to na tejto lokalite býva, no práve to bolo cieľom pri jeho písaní. Ak by niekomu ušiel odkaz tejto úvahy, jedná sa o použitie zdravého rozumu. Energie v celom vesmíre je veľmi pravdepodobne stále rovnaké množstvo (s ohľadom na súčasné vedomosti o jeho fungovaní). Nič nevzniká z ničoho a život na dlh je len odčerpávaním energie z budúcnosti. Zlato podľa silverprice.org za posledných 16 rokov rástlo o viac ako 276 percent, striebro o viac ako 166 percent. Tento údaj je platný k 25. Februáru 2016. Rád sa s vami stavím o jednu trójsku uncu zlata, že o ďalších 16 rokov sa vám dnešný svet bude javiť tak absurdný, že človek sa pozastaví nad tým, ako to mohlo takto degenerovať. Kto dovolil, aby to narástlo do takýchto obludných rozmerov? V rámci stávky som ochotný staviť sa aj o to, že v priebehu ďalších 16 rokov dôjde k situácii, že za zlato a striebro si budete môcť dovoliť nakúpiť viac, ako je tomu ku dňu publikovania tohto článku a že to bude viac, ako keby ste nechali svoje financie ležať v banke s cieľom úročenia. To nie je prognóza, to je použitie zdravého rozumu.

Nič na tejto lokalite nemá byť brané ako prognóza, ale ako jednoduchá úvaha vychádzajúca z jednoduchých a platných princípov. Nie zo štatistiky, ale z elementárnej logiky - nie z logiky 80/20. Počúvať prognostikov by mali predovšetkým oni sami a následne by si mali svoje predpovede porovnať s realitou, ktorá nastala. Len nech ich preboha nikde nepublikujú! Osobne si myslím, že by sa po takomto porovnaní nemohli pozrieť ani do zrkadla. Nekonzumujme preto prognózy, namiesto toho a spoľahnime na vlastný úsudok. Žijeme svoj život a nie život niekoho iného. Na jednej strane máte analytikov, ktorí vravia, že všetko je v úplnom poriadku. Na druhej strane máte tých, ktorí tvrdia, že finančný systém dneška smeruje ku kolosálnemu kolapsu. Budete veriť obom prognózam? To jednoducho nejde. Práve preto sa rozhodujte podľa vlastných skúseností a názorov. Skúmajte a svoje teórie podrobujte kritike. Až keď dospejete do bodu, kedy nebudete môcť vyvrátiť svoje pôvodné tvrdenie, až vtedy sa utvrdíte vo svojom presvedčení (aj tak to ale môže skončiť úplne naopak, neovládate svet okolo) - prečo by ste teda mali za seba nechať premýšľať iných? Je to pohodlné, ale hlúpe, a to predovšetkým ak sa jedná o vaše financie a bohatstvo.

Ak aj tak neveríte, spočítajte si to pomocou pravdepodobností. Ak dnes vieme určiť pravdepodobnosť ceny znala na zajtrajšok s 99% presnosťou, a ak s touto presnosťou vieme rátať aj každý ďalší deň, tak o 365 dní klesne naša presnosť s ohľadom na dnešok na niečo okolo 2,5 percenta. Je do dostatočný argument?

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup